Forretningsbetingelser

Anvendelse af forretningsbetingelserne

Jeg anbefaler, at du læser forretningsbetingelserne, inden vi påbegynder vores samarbejde. Nedestående forretningsbetingelser gælder for alt samarbejde mellem THINKWEB og din virksomhed, med mindre andet er aftalt.

Hvis du skulle have spørgsmål til forretningsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte mig!

Jeg ser frem til vores samarbejde!

Tilbud
 1. Som udgangspunkt skal kunden acceptere et tilbud per e-mail.
Ordrebekræftelse
 1. Efter kundens accept af tilbuddet fremsendes en ordrebekræftelse, der indeholder en beskrivelse af opgavens omfang og tidsestimat.
 2. Hvis det grundet opgavens omfang ikke er muligt at give et overslag over opgavens størrelse, oplyses en timepris og det forventet timeforbrug.
Priser og betaling
 1. Alle priser opgivet af THINKWEB er ekskl. moms og levering.
 2. Betaling skal ske netto 7 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 3. Ved manglende betaling beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser.
 4. Fakturaen sendes digitalt via Billy.dk. Når kunden har godkendt det endelige “produkt” foretages afregningen samme dag. En opgave, der foregår per tidsregistrering, vil ligeledes blev faktureret samme dag eller i udgangen af ugen, opgaven er afsluttet. Opgaver, der afregnes a conto, vil ligeledes blive faktureret lige efter, at kunden har godkendt det endelige produkt, med mindre andet er aftalt med kunden.
 5. Projekter faktureres a conto. 50% af ordresummen faktureres ved accept af tilbuddet. Det resterende beløb faktureres, når det færdige produkt er leveret.
Klippekort
 1. Klippekortet faktureres ved oprettelsen.
 2. Klippekortet betales før opgaven påbegyndes.
 3. Klip fra klippekortet kan bruges til betaling af konsulentbistand: websupport, webdesign, programmering samt andre ydelser. Det kan ikke anvendes til køb af licenser eller andre omkostninger.
 4. Hvert klip svarer til 15 min. bistand. Der registreres og afregnes pr. påbegyndte 15 minut.
 5. THINKWEB administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.
 6. Et klippekort udløber 1 år efter fakturadato.
 7. Klippekortet kan ikke overdrages til andre eller refunderes.
 8. Kunden accepterer, at THINKWEB må sende påmindelser via e-mail ved klippekortets udløb.
Konsulentydelser efter timedebitering
 1. Konsulentbistand afregnes pr. påbegyndte kvarter til enhver tid gældende timepris.
 2. Konsulentbistand ydes inden for tidsrummet klokken 9:00 – 17:00 på hverdage.
 3. Hvis arbejdet kræver, at opgaven udføres mellem klokken klokken 17:00 og 8:00 på hverdage kommer et tillæg på 50 % oveni.
 4. Hvis arbejdet kræver, at opgaven udføres i weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 % oveni. Weekenden påbegynder fredag klokken 18:00.
Ansvar
 1. Der er kundens ansvar at sikre, at teksterne overholder lovgivningen, samt at teksterne er korrekte herunder faktaoplysninger.
 2. Inden lancering af hjemmesiden, tekster m.v. er det kundens endelige ansvar, at sikre at tekster: navne, telefonnumre, adresser, url’er, links og billeder er rigtige.
 3. Der kan ikke gives garantier for en høj placering i søgemaskinerne, og THINKWEB kan ikke garantere resultater. THINKWEB vil gøre alt, hvad der er muligt inden for opgavens aftalte rammer.
Ophavsret
 1. Billedmateriale, copyright, logo, køb af licens, tema, webhosting til hjemmesiden skal kunden selv sørge for.
 2. Hjemmesider, tekster og billedmateriale, som THINKWEB har udarbejdet for virksomheden, er ejet af kunden.
 3. Kopiering helt eller delvis af materiale fra thinkweb.dk er ikke tilladt til kommercielt brug uden THINKWEBs skriftlige samtykke. Alt materiale på www.thinkweb.dk i form af tekster, billeder  m.v. er ophavsretligt beskyttet mod kommercielt brug.
I øvrigt
 1. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt fra  leverandører.
Udgave

THINKWEB forbeholder sig retten til at lave ændringer i sine forretningsbetingelser.

Sidst opdateret
23. marts 2020