Forretningsbetingelser

Anvendelse af forretningsbetingelserne

Jeg anbefaler, at du læser forretningsbetingelserne, inden vi påbegynder vores samarbejde. Nedestående forretningsbetingelser gælder for alt samarbejde mellem THINKWEB og din virksomhed, med mindre andet er aftalt.

Hvis du skulle have spørgsmål til forretningsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte mig!

Jeg ser frem til vores samarbejde!

Tilbud
 1. Som udgangspunkt skal kunden acceptere et tilbud per e-mail.
Ordrebekræftelse
 1. Efter kundens accept af tilbuddet fremsendes en ordrebekræftelse, der indeholder en beskrivelse af opgavens omfang og tidsestimat.
 2. Hvis det grundet opgavens omfang ikke er muligt at give et overslag over opgavens størrelse, oplyses en timepris og det forventet timeforbrug.
Priser og betaling
 1. Alle priser opgivet af THINKWEB er ekskl. moms og levering.
 2. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 3. Ved manglende betaling opkræves rykkergebyrer og et kompensationsgebyr.
 4. Fakturaen sendes digitalt via Billy.dk. Når kunden har godkendt det endelige “produkt” foretages afregningen samme dag. En opgave, der foregår per tidsregistrering, vil ligeledes blev faktureret samme dag eller i udgangen af ugen, opgaven er afsluttet. Opgaver, der afregnes a conto, vil ligeledes blive faktureret lige efter, at kunden har godkendt det endelige produkt, med mindre andet er aftalt med kunden.
 5. Projekter faktureres a conto. 50% af ordresummen faktureres ved accept af tilbuddet. Det resterende beløb faktureres, når det færdige produkt er leveret.
Klippekort
 1. Klippekortet faktureres ved oprettelsen.
 2. Klippekortet betales før opgaven påbegyndes.
 3. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 4. Klip fra klippekortet kan bruges til betaling af konsulentbistand: websupport, webdesign, programmering samt andre ydelser. Det kan ikke anvendes til køb af licenser eller andre omkostninger.
 5. Hvert klip svarer til 15 min. bistand. Der registreres og afregnes pr. påbegyndte 15 minut.
 6. THINKWEB administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.
 7. Et klippekort udløber 1 år efter fakturadato.
 8. Klippekortet kan ikke overdrages til andre eller refunderes.
 9. Kunden accepterer, at THINKWEB må sende påmindelser via e-mail ved klippekortets udløb.
WordPress supportaftale
 1. WordPress supportaftaler løber i 6 måneder og er forudbetalt
 2. Fakturering sker forud halvårligt
 3. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 4. Support-time kan bruges til websupport som funktionelle fejl, hjælp til tekstpublicering, ændringer af indstillinger eller teknik, der driller samt svar på spørgsmål vedrørende din WordPress hjemmeside. Aftalen kan kun anvendes til nævnte ting vedrørende hjemmesiden og ikke til opgaver vedrørende markedsføring eller lignende
 5. Ved køb af et abonnement med support-time vil den anvendte arbejdstid afregnes per påbegyndte kvarter
 6. Såfremt at den månedlige inkluderet support-time ikke anvendes, vil det ikke være muligt at rykke timen til næste måned
 7. THINKWEB administrerer “support-timen”og foretager registrering og afregning af forbrug
 8. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage. Ønsker du abonnementet eksempelvis opsagt per 31. maj, skal opsigelsen således være THINKWEB i hænde senest den 30. april
 9. WordPress Core, WordPress tema og plugins vil blive opdateret regelmæssigt til de seneste versioner. Ved opdateringen af WordPress core, tema og plugins kan der forekommer problemer med kompatibilitet, i den forbindelse vil du blive informeret. Hvis du har købt et abonnement med support-time vil jeg anvende tid herfra. Den anvendte arbejdstid vil blive afregnet per påbegyndte kvarter
SEO-abonnement
 1. SEO-abonnement løber i 12 måneder og er forudbetalt med 3 måneder ad gangen
 2. Fakturering sker løbende og forud enten kvartalvis – eller hver 3. måned
 3. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 4. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage. Ønsker du abonnementet eksempelvis opsagt per 31. maj, skal opsigelsen således være THINKWEB i hænde senest den 30. april
 5. Opgaver i forbindelse med hastighedsoptimering og billedekomprimering f.eks. installation af software er IKKE inkluderet i et SEO-abonnement. Disse opgaver varetages som separate ydelser.
Konsulentydelser efter timedebitering
 1. Konsulentbistand afregnes pr. påbegyndte time til enhver tid gældende timepris. Pris per 1.01.2023 er 1.000 kr.
 2. Konsulentbistand ydes inden for tidsrummet klokken 9:00 – 17:00 på hverdage.
 3. Hvis arbejdet kræver, at opgaven udføres mellem klokken klokken 17:00 og 8:00 på hverdage kommer et tillæg på 50 % oveni.
 4. Hvis arbejdet kræver, at opgaven udføres i weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 % oveni. Weekenden påbegynder fredag klokken 18:00.
Ansvar
 1. Der er kundens ansvar at sikre, at teksterne overholder lovgivningen, samt at teksterne er korrekte herunder faktaoplysninger.
 2. Inden lancering af hjemmesiden, tekster m.v. er det kundens endelige ansvar, at sikre at tekster: navne, telefonnumre, adresser, url’er, links og billeder er rigtige.
 3. Der kan ikke gives garantier for en høj placering i søgemaskinerne, og THINKWEB kan ikke garantere resultater. THINKWEB vil gøre alt, hvad der er muligt inden for opgavens aftalte rammer.
Ophavsret
 1. Billedmateriale, copyright, logo, køb af licens, tema, webhosting til hjemmesiden skal kunden selv sørge for.
 2. Hjemmesider, tekster og billedmateriale, som THINKWEB har udarbejdet for virksomheden, er ejet af kunden.
 3. Kopiering helt eller delvis af materiale fra thinkweb.dk er ikke tilladt til kommercielt brug uden THINKWEBs skriftlige samtykke. Alt materiale på www.thinkweb.dk i form af tekster, billeder  m.v. er ophavsretligt beskyttet mod kommercielt brug.
I øvrigt
 1. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt fra  leverandører.
Udgave

THINKWEB forbeholder sig retten til at lave ændringer i sine forretningsbetingelser.

Sidst opdateret
4. januar 2022